Erkjennelsen er tydelig - alle er et mål. I fjor høst opplevde Posten Bring AS en alvorlig sikkerhetshendelse, en avansert trusselaktør var inne i deler av infrastrukturen. Hvordan påvirket det organisasjonen, hvilke krisescenarioer utspilte seg, hvilke partnere ble mobilisert og hvordan fikk man kontroll på situasjonen. Det blir en samtale med konserndirektør Morten Stødle og sikkerhetsdirektør Tore Orderløkken om både sikkerhets- og forretningsmessige sider av en hendelseshåndtering. Hvilke lærdommer tar man med seg etter en slik hendelse?