Hvordan skjer den kommersielle sporingen på appene vi bruker og nettsidene vi besøker? Hva gjør databørsene og teknologiselskapene som får tak i personopplysninger fra tusenvis av kilder? Hva er implikasjonene for individer og samfunnet mer generelt? Og hva er sikkerhetsimplikasjonene? Disse og flere andre spørsmål prøver Finn Lützow-Holm Myrstad å besvare i sitt innlegg. Det baserer seg på flere års arbeid og detaljere undersøkelser av populære digitale tjenester. Finn satt i den regjeringsoppnevnte Personvernkommisjonen (2020-22) og er en internasjonalt anerkjent stemme på feltet.