Program

Romoversikt

  • Spor 1: Sal A - Innsidere
  • Spor 2: Sal B - Digital sporing
  • Spor 3: Sal C - Nasjonal sikkerhet bygges i kommunene
  • Spor 4: Sal D - Nye teknologiers betydning for nasjonal sikkerhet
  • Spor 5: Sal A - Påvirkning og desinformasjon
  • Spor 6: Sal B - Hvordan sikrer vi flankene? - Sikkerhet i leverandørkjeder
  • Spor 7: Sal C - Alt er cyber. Erfaringer om sikkerheten.
  • Spor 8: Sal D - Forebyggende sikkerhet

Spor 1

Sal A - Innsidere

Spor 2

Sal B - Digital sporing

Spor 3

Sal C - Nasjonal sikkerhet bygges i kommunene

Spor 4

Sal D - Nye teknologiers betydning for nasjonal sikkerhet
09:00

Velkommen til Sikkerhetskonferansen 2023

09:10

Påvirkning i Nord-Norge

09:40

Situasjonsbildet med EOS-tjenestene

10:15 Pause
10:45

Cybertrusler og de multilaterale diskusjonene i FN

11:05

Bare rør? Når driften blir internasjonal storpolitikk

11:20

Klima i et sikkerhetsperspektiv

12:00 Pause
13:00
Spor 1

Innsidetrusselen – hvem, hva og hvordan

Spor 2

Er vi trygge i det digitale samfunnet? De store teknologiselskapene: makt og polarisering

Spor 3

NSM og hendelseshåndtering i et broket landskap

Spor 4

Teknologiers betydning for nasjonal sikkerhet

13:15
Spor 4

Migrasjon til postkvantekryptografi

13:30
Spor 1

Sikkerhetsklarering, hvem, hvordan og hvorfor (ikke)?

Spor 2

Jakten på appen

Spor 3

Cyberkriminalitet i distrikts-Norge

13:40
Spor 4

Kryptografi i nær framtid

14:00 Pause
14:30
Spor 1

Hvordan forebygge utro tjenere?

Spor 2

Kunstig intelligens: sporbarhet og pålitelighet «God himself could not sink this ship»

Spor 3

Grensesnitt mot kommunenorge - hvordan sikrer vi oss best?

Spor 4

Sårbarheter i satellittsystemer og aktuelle mottiltak

  • Steinar Thomsen Avdelingsdirektør, PNT, satkom og sikkerhet, Norsk Romsenter
15:00
Spor 1

Personellsikkerhet og innsiderisk i Equinor, fra In Amenas til Ukraina.

Spor 2

Når alt henger sammen med alt

  • Roar Thon Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Spor 3

Hvor ble det av SWAT-teamet?

Spor 4

Ti vanligste sårbarheter, erfaringer fra inntrengingstesting

15:30