I felten: å være journalist i et invadert land (eng)