Program

Romoversikt: 23. mars 2023

 • Sal A
  Påvirkning og desinformasjon
 • Sal B
  Hvordan sikrer vi flankene? - Sikkerhet i leverandørkjeder
 • Sal C
  Alt er cyber. Erfaringer om sikkerheten.
 • Sal D
  Forebyggende sikkerhet
Tid
Sal A
Påvirkning og desinformasjon
Sal B
Hvordan sikrer vi flankene? - Sikkerhet i leverandørkjeder
Sal C
Alt er cyber. Erfaringer om sikkerheten.
Sal D
Forebyggende sikkerhet
09:00
Sal A

Desinformasjon og påvirkning i Norge: hvordan styrke motstandskraften?

kl. -
 • Andreas Skjøld-Lorange Fagdirektør, NSM
Sal B

Jakten på verdiene – Hvem kommer først - du eller trusselaktøren?

kl. -
 • Mari Kvaal Seniorrådgiver, NSM
Sal C

Digitale stykklister - en liten, men viktig brikke i et stort puslespill

kl. -
 • Håkon Styri Seniorrådgiver, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Sal D

Funn fra kontrollaktiviteter – Hvordan står det til med sikkerheten i kongeriket?

kl. -
 • Magnus Hjellum Rådgiver, NSM
09:15
Sal A

I felten: å være journalist i et invadert land (eng)

kl. -
 • Oleksandra Hrybenko Stipendiat, Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet
09:30
Sal B

Verdier er ikke bare bunnlinjen – trender og scenarioer innen strategiske oppkjøp og eierskap

kl. -
 • Nils Gunnar Bergø Tyssebotn Kontorsjef analyse og håndtering økonomiske virkemidler
Sal C

Hvordan jobbe med trusseletterretning?

kl. -
 • Freddy Murstad Seniorrådgiver, Nordic FinansCERT
Sal D

Sikkerhetsloven, svaret på bedre sikkerhet?

kl. -
 • Imran Vaseem Alam Seniorrådgiver, NSM
 • Britt Jøsok Underdirektør, NSM
 • Vigdis Grønhaug Avdelingsdirektør, NSM
09:40
Sal A

Påvirkning i mediene: hva har faktisk endret seg siste året?

kl. -
 • Olav Østrem Nyhetsredaktør, Faktisk.no
10:00
Pause -
10:30
Sal A

Røyk og speil: Russisk informasjonskrig

kl. -
 • Eskil Grendahl Sivertsen Spesialrådgiver, Cyber-Social Propaganda & Influence, FFI
Sal B

Etablere sikkerhet i leverandørkjedene

kl. -
 • Sylvia Kregnes Seksjonssjef, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Sal C

Er vi robuste nok innen operasjonell teknologi (OT) og hva påvirker sikkerheten?

kl. -
 • Espen Seljemo Seniorrådgiver, NSM
Sal D

Nasjonal sky – blir dataene våre tryggere da?

kl. -
 • Harald Næss Seksjonssjef, NSM
10:50
Sal A

Informasjonspåvirkning: Å bygge langsiktig motstandskraft i samfunnet

kl. -
 • Magnus Hjort Vikarierende generaldirektør i Myndigheten for psykologisk forsvar (MPF)
11:00
Sal B

Et genialt system - graderte anskaffelser

kl. -
 • Britt Jøsok Underdirektør, NSM
Sal C

Forberedt på cyber-hendelser - men ikke den hendelsen? Kan cyber-resiliens trenes opp?

kl. -
 • Tor Olav Grøtan seniorforsker i SINTEF Digital og førsteamanuensis II ved NTNU, Institutt for økonomi og teknologiledelse
Sal D

En lang dags ferd mot et forsvarlig(ere) sikkerhetsnivå i samfunnet

kl. -
 • Anders Bjønnes Spesialrådgiver, NSM
11:10
Sal A

Samtale: I møtet med påvirkning og desinformasjon - hvordan bygger vi motstandskraft?

kl. -
 • Andreas Skjøld-Lorange Fagdirektør, NSM
 • Eskil Grendahl Sivertsen Spesialrådgiver, Cyber-Social Propaganda & Influence, FFI
 • Magnus Hjort Vikarierende generaldirektør i Myndigheten for psykologisk forsvar (MPF)
11:30
Pause -
12:30
Sal A

Sammensatte virkemidler, hva har vi å frykte?

kl. -
 • Helene Rønning Forskningsleder innen CBRNE ved avdeling Totalforsvar, Forsvarets Forskningsinstitutt
 • Erik Haugland Avdelingsdirektør NCSC i NSM
 • Hallvard Notaker Professor, institutt for forsvarsstudier (IFS)
 • Rune Johan Henriksen Seniorrådgiver informasjonssikkerhet, Viken fylkeskommune
13:15
Sal A

Avhengigheter og verdikjeder

kl. -
 • Ulf Sverdrup Direktør, NUPI
13:35
Sal A

Risikohåndtering: Hvordan passe på 13.500.000.000.000 kroner?

kl. -
 • Trond Grande stabsdirektør og nestleder i Norges Bank Investment Management
13:50
Pause -
14:20
Sal A

Økonomiske virkemidler: proteksjonisme, økonomisk krigføring eller forebyggende sikkerhet

kl. -
 • Kåre Dahl Martinsen Professor, Institutt for forsvarsstudier
 • Veslemøy Østrem Sjefredaktør i Altinget
 • Nils Gunnar Bergø Tyssebotn Kontorsjef analyse og håndtering økonomiske virkemidler
 • Jan Tobiassen Avdelingsdirektør, Vann og avløpsetaten i Oslo kommune
14:50
Sal A

Kina og Russland

kl. -
 • Iver B. Neumann Direktør, Fridtjof Nansens institutt
 • Henrik Stålhane Hiim Førsteamanuensis og leder for senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier
15:25
Sal A

Balansekunst. Dilemmaer og erfaringer om åpenhet og skjerming i akademia, media og etterretningen

kl. -
 • Thomas Nilsen Sjefsredaktør, The Barents Observer
 • Mette Halskov Hansen Professor i Kina-studier og viserektor ved Universitetet i Oslo
 • Frithjof Jacobsen Politisk redaktør, Dagens Næringsliv
 • Frode Kristoffersen Brigader, Forsvaret