Klima vil være en sikkerhetspolitisk driver i årene som kommer, slik globalisering var i sin tid. Vi trenger en betydelig teknologisk omstilling for å lykkes med det grønne skiftet. Suksessen avhenger av at sikkerheten er på plass fra første stund, enten vi bygger autonome ferger eller havvindfarmer styrt over internett. Hvordan lykkes vi med det grønne skiftet?