Putins militære spesialoperasjon har også vært en informasjonskrig preget av falske narrativ, feilinformasjon og regelrette løgner. For Faktisk.no har krigen i Ukraina derfor vært utgangspunktet for en rekke artikler og faktasjekker det siste året. Redaksjonen har i dette arbeidet også registrert en utvikling i desinformasjonen. Blant annet har det diplomatiske nettverket fått en større rolle i propaganda og kloningen av nyhetsnettsteder har blitt mer avansert.