Å kjenne den virkelige beslutningstageren hos kunde, leverandør og investor er viktig.

Vi skal i dette innlegget se hva som definerer den reell eieren, og hvorfor det kan være vanskelig å avdekke hvem som er reell rettighetshaver.