Sikkerhetskonferansen er Norges største faglige møteplass for alle som jobber med, forsker på, utdanner seg, brenner for, eller har ansvar eller interesse innen sikkerhet. I fjor var det deltakerrekord med over 900 i salen. 

Siden sist konferanse har verden dessverre ikke blitt sikrere eller med forutsigbar. Det sikkerhetspolitiske situasjonen er skjerpet. Å sikre nasjonale verdier blir stadig mer komplekst. Krig og konflikter internasjonalt krever mer av oss. Uforutsigbare tider krever høyere beredskap på alle områder. Likevel er det eksempelvis vanlige sårbarheter som går igjen i norske IKT-systemer. Samtidig blir det vanskeligere å skille mellom hva som er sant og usant med utvikling innenfor kunstig intelligens og store språkmodeller. Sikkerhetskonferansen 2024 deler erfaringer og frampek for tiden framover. 

Sikkerhetskonferansen er NSMs årlige konferanse for å gjøre Norge bedre i stand til å beskytte seg mot sabotasje, spionasje, terror og sammensatte trusler. Todagers konferansen byr på en rekke foredrag og samtaler om nye sikkerhetsutfordringer, praktisk beredskap og innovative løsninger. Dette er den største møteplassen for alle som har interesse for eller jobber med forebyggende sikkerhet i Norge.
Programmet kommer på nsm.no/sikkerhetskonferansen. 

Aktuelle temaer er situasjonsforståelse, risikohåndtering, kunstig intelligens, personellsikkerhet, cybersikkerhet, offentlig/privat samarbeid, krypto, teknisk sikkerhet og påvirkning for å nevne noe. 

Praktisk informasjon:

  • Konferansen starter klokken 09.00 begge dager, og er ferdig før kl. 16.00 begge dager. 
  • Alle må ha med gyldig ID (førerkort eller pass) til innregistrering.
  • Det er ikke anledning til å ta med bagasje eller bagger større enn en liten PC-veske inn i selve kongressalen. 
  • Det serveres to-retters lunsj og pausemat begge dager. Allergier eller andre hensyn innmeldes ved påmelding. 
  • Endringer i programmet må påregnes. Programmet blir sluppet i midten i februar. 
  • Konferansen blir ikke streamet i 2024.