Program

Romoversikt: 13. mars 2024

 • Sal A
  Personellsikkerhet, fri forskning og rettssikkerhet
 • Sal B
  Å forstå situasjonen og styre risiko
 • Sal C
  Samarbeid i cyberdomenet
 • Sal D
  Kvantemigrasjon
Tid
Sal A
Personellsikkerhet, fri forskning og rettssikkerhet
Sal B
Å forstå situasjonen og styre risiko
Sal C
Samarbeid i cyberdomenet
Sal D
Kvantemigrasjon
09:00
Sal A

Velkommen til Sikkerhetskonferansen 2024

kl. -
 • Lars Christian Aamodt Direktør, NSM
09:20
Sal A

Utfordringer i alle domener: NATOs situasjonsforståelse og hva betyr det for oss?

kl. -
 • Gjermund Eide Brigader General, Military Assistant to the NATO Secretary General
09:45
Sal A

Mer kompleksitet, større risiko. Utfordringene sett fra EOS-tjenestene

kl. -
 • Lars Christian Aamodt Direktør, NSM
 • Inger Haugland Avdelingsdirektør , Kontraetterretning og ikkespredning i PST
 • Lars Nordrum Assisterende direktør, Etterretningstjenesten
 • Gjermund Eide Brigader General, Military Assistant to the NATO Secretary General
10:15
Sal A

Valgåret 2024

kl. -
 • Carl Henrik Knutsen Professor og forskningsgruppeleder, institutt for statvitenskap, UiO
10:30
Pause -
10:50
Sal A

Kina: Motivasjon, mål og metoder

kl. -
 • Bjørnar Sverdrup-Thygeson Seniorforsker, NUPI
 • Øystein Tunsjø Professor, Institutt for forsvarsstudier
11:15
Sal A

Er kommersiell space blitt en sikkerhetspolitisk aktør?

kl. -
 • Jonas Vidhammer Berge Forsker, Institutt for forsvarsstudier
 • Arild Saga Avdelingsdirektør, Forsvaret
 • Ingun Berget Daglig leder, Andøya Spaceport
11:40
Sal A

Alarmen går, fremmede er på innsiden av sikkerhetsmuren – kritiske beslutninger må tas på rekordtid

kl. -
 • Morten Stødle Konserndirektør Digital Teknologi og Sikkerhet, Posten Bring AS
 • Tore Orderløkken Sikkerhetsdirektør, Posten Bring AS
12:00
Pause -
13:00
Sal A

Personellsikkerhet utenfor sikkerhetsloven - perspektiver fra DnB

kl. -
 • Torgeir von Essen Seksjonsleder i DNBs sikkerhetsavdeling
Sal B

Nasjonal kontroll med digital infrastruktur

kl. -
 • Olav Lysne Direktør. Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet)
Sal C

SMB-markedets betydning for nasjonal sikkerhet

kl. -
 • Else Gun Ommundsen Næringslivskontakt ved Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3)
 • Svenn Richard Andersen Seniorrådgiver, NSM
 • Lars Magne Hovtun Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsråd
Sal D

Kvantemigrasjon - en veileder

kl. -
 • Espen Nielsen Forsker, NSM
13:30
Sal A

Mennesker, mangfold og nasjonal sikkerhet

kl. -
 • Andrea Mæhlum Seniorrådgiver, NSM
 • Margrethe Søbstad Fagdirektør, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sal B

Summen av digitale sårbarheter

kl. -
 • Reni Telje Fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Sal C

NIS-direktivet: Hva betyr det og hva kan vi lære fra innføringen av GDPR?

kl. -
 • Gullik Gundersen Underdirektør, NCSC
Sal D

Kvantedatamaskiner og kryptografi

kl. -
 • Franz Fuchs Seniorforsker, Sintef / førsteamanuensis ved Matematisk institutt, UiO.
14:00
Pause -
14:30
Sal A

Usikker verden, trygge akademiske samarbeid - verktøy for akademia

kl. -
 • Hege Toje Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Sal B

Hvem er reell eier, og hva betyr det?

kl. -
 • Annar Schiander Seniorrådgiver, NSM
Sal C

Kvantitative metoder for avdekking av cyberaktivitet

kl. -
 • Hilde Håland Senioringeniør, NSM
Sal D

NSMs kryptografiske anbefalinger

kl. -
 • Arne Tobias Ødegaard Forsker, NSM
15:00
Sal A

Rettsikkerhet vs nasjonalsikkerhet: Sikkerhetsklarering

kl. -
 • Iselin Ryeng-Lande Seksjonssjef, NSM
 • Anne Sofie Hippe Avdelingsdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet
 • Siri Kristiansen Advokat, Regjeringsadvokaten
Sal B

Tilsynsfunn: Hvor trykker skoen?

kl. -
 • Espen Austad Revisjonsleder, NSM
Sal C

Praktiske løsninger, penger og kompetanse

kl. -
 • Liv Dingsør Administrerende direktør, Digital Norway
 • Christian Lien Seniorrådgiver, NCSC i NSM
Sal D

Slik kvantesikres Norges største hemmeligheter

kl. -
 • Anders Paulshus Technical Manager, Thales