Mulighetsrommet for bruk av kunstig intelligens øker for både aktør og NSM. Presentasjonen fokuserer på utfordringer og muligheter i cyber med fokus på en use-case basert på klustring av JA3-strenger for å kunne avdekke ny aktivitet og følge aktørvirksomhet over tid.