12.februar tegnet E-tjenesten, PST og NSM et dystert bilde av den sikkerhetspolitiske situasjonen, og hva den har å si for Norge. 

Samtalen vil komme inn på de store utfordringene, blant annet Kina, hvilken rolle de har og tar, hvordan de opererer på kort og lang sikt. Det er valg i USA og en rekke andre land i verden kommende år, hvordan kan maktbalansen og den sikkerhetspolitiske situasjonen få ringvirkninger for Norge? For felles siutasjonsforståelse må vi vite hvilke verdier vi har, og må beskytte. Hvordan vi skal møte morgendagens sikkerhetsutfordringer, og hva tror vi de vil være?