NSM er i gang med å revidere sine kryptografiske anbefalinger, som en del av arbeidet med kvantemigrasjon. I dette foredraget blir utkastet til den nye versjonen av anbefalingene presentert.