Det menneskelige aspektet i det forebyggende sikkerhetsarbeidet er en nøkkelfaktor for å lykkes, men hvordan lykkes du med personellsikkerheten i en privat virksomhet utenfor sikkerhetsloven?