For å beskytte seg godt nok, må man investere i gode løsninger og kompetanse. Hvordan kan bedrifter og organisasjoner få støtte til dette? I dette innlegget får du høre mer om hvordan bedrifter kan få finansiering gjennom EU, og tilegne seg viktig og riktig kompetanse. Det nye nasjonale koordineringssenter for forskning og innovasjon innen cybersikkerhet (NCC-NO) administreres av NSM og Forskningsrådet, mens Digital Norway har ansvaret for Nemonoor, som er en European Digital Innovation Hub (EDIH) innenfor kunstig intelligens.