Hva er tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid og hvordan gjør NSM dette? Espen Austad deler hva og hvordan NSM undersøker, og hvilke funn NSM finner og hva det innebærer. Tilsyn er ment å skulle bidra til forbedring av virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet.