Nasjonale trusselvurderinger og uønskede hendelser viser at norske forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner er et mål for utenlandsk etterretning. Hvordan kan norsk kunnskapssektor ruste seg for slike utfordringer? Og hvordan kan de samtidig sikre ansvarlig internasjonalt samarbeid?