Utfordringene er mange; krig og konflikt, teknologisk utvikling med kunstig intelligens, hva er sann kunnskap, og demokratiet under press. Og hvordan forholder vi oss til Kina?

Hva bekymrer NATO seg for, hvilken rolle spiller organisasjonen, og kan de si noe om hva alt dette har å si for Norge? 

Gjermund Eide forteller om sine perspektiver som militær rådgiver til NATOs generalsekretær gjennom snart ti år.