Sivil side vart lagt til ein tryggingsinspektør, som igjen vart plassert i tryggingsmiljøet i Forsvaret. Man vurderte Forsvaret som mest kompetent på trygging. Ein egen styringsmodell for tryggingsinspektøren vart etablert, og inspektøren var frå starten ein militær tryggingsekspert. Dette er starten på det vi i dag kjenner som NSM.