NSM er delt inn i fire fagavdelinger. Disse er

Nasjonalt cybersikkerhetssenter

NCSC håndterer dataangrep mot Norge, følger med på digitale sårbarhetstrender, og gir råd og veiledning til hvordan virksomheter kan beskytte seg digitalt. NCSC har også flere «partnervirksomheter» som er viktige virksomheter innen næringsliv, akademia og myndigheter som de samarbeider tett med. NSMs operasjonssenter håndterer alvorlige dataangrep mot Norge, og er bemannet 24/7. 

NCSC OPS

Avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner

Denne avdelingen jobber med personellsikkerhet og fysisk sikkerhet, og gir råd innenfor disse fagområdene. Avdelingen drifter også NSMs kurssenter, som holder både fysiske og digitale kurs innenfor en rekke temaer innen sikkerhetsfaget. Avdelingen utøver også NSMs oppgave som klageorgan på klareringssaker.

føtter

Avdeling for kontroll

Denne avdelingen jobber med godkjenning av sikkerhetssystemer og med tilsyn. Det innebærer at de fører tilsyn med virksomheter underlagt sikkerhetsloven, og kontrollerer at disse oppfyller kravene loven stiller. Gjennom tilsyn styrkes NSMs datagrunnlag for å gi råd som skal øke sikkerhetsnivået i Norge. 

folk

Avdeling for forsvar mot avanserte digitale trusler

Denne avdelingen jobber blant annet med produksjon av kryptonøkler, inntrengingstesting, tekniske sikkerhetsundersøkelser og kryptoutvikling.

kryptologi

I tillegg til de fire fagavdelingene, har vi flere fellestjenester som jobber på tvers av fagavdeligene. Dette er blant annet situasjonsanalyse, kommunikasjonsrådgivning, intern sikkerhet, arkiv og juridisk rådgivning. Det er mange muligheter for en karriere i NSM. Les mer på siden for ledige stillinger.