MariahMariah NCSC

Hvorfor søkte du jobb i NSM?
Jeg søkte jobb i NSM fordi det virket utrolig spennende å få bruke min IT-utdanning (og hobby!) til en samfunnsviktig jobb, nemlig å sikre norske samfunnsverdier!

Hvilken bakgrunn har du?
Jeg har en mastergrad i Informatikk fra Universitetet i Bergen (UiB).

Hva er det beste med å jobbe i NSM?
Det beste med å jobbe i NSM er at hverdagen er spennende og utfordrende, ingen dag er lik! Jeg kan sitte å arbeide med en rapport eller følge opp tekniske analyser, så plutselig skjer det et dataangrep mot kritisk norsk infrastruktur – da er det bare å legge fra seg det man holder på med for å etablere situasjonsbilde og starte hendelseshåndtering.


Petter

kryptologi

Hvorfor søkte du jobb i NSM?
Etter flere år dedikert til teoretisk og abstrakt matematikk fikk jeg etter hvert et behov for å jobbe med noe som var mer konkret. Da jeg fikk høre om mulighetene hos NSM innså jeg at dette jo var det perfekte stedet for å anvende den teoretiske kunnskapen min til noe mer praktisk.

Hvilken bakgrunn har du?
Jeg har en doktorgrad i matematikk.

Hva er det beste med å jobbe i NSM?
Det beste med å jobbe i NSM er for meg kombinasjonen av å få brukt min matematikk-kunnskap til å beskytte Norge samtidig som jeg får muligheten til å forfølge egne forskningsinteresser. I NSM er det også mange sterke fagmiljøer som utgjør et meget spennende kollegium.


Hege

kontorområde

Hvorfor søkte du jobb i NSM?
Jeg søkte jobb i NSM fordi det virket som en spennende arbeidsplass med mange ulike fagområder, og ikke minst kunne bidra i en samfunnsviktig jobb

Hvilken bakgrunn har du?
Jeg har  Bachelor i criminology and sociology, og Master i Counter organised crime and Terrorism fra London.

Hva er det beste med å jobbe i NSM?
Det beste med å jobbe i NSM er en spennende hverdag, hvor ulike oppdragene er og hvor mye man lærer i løpet av kort tid. Man blir kjent med sikkerhetsfaget på en annerledes måte, og det er ulike oppdrag fra risikovurderinger til hendelseshåndtering. Dette i kombinasjon med kollegaer fra med masse forskjellige bakgrunner gjør at det alltid er noe nytt å lære.