Nasjonal sikkerhetsmyndighet har utgitt en veileder i verdivurdering av informasjon. Denne håndboken er ment å supplere veilederen ved at den beskriver en fremgangsmåte for verdivurdering av informasjon. Håndboken er avgrenset til å omfatte fremgangsmåte for vurdering av konfidensialitetsbehov, og omhandler ikke tilgjengelighet- og integritetsbehov. Håndboken dekker derfor kun verdivurderinger som gjøres for å vurdere om informasjonen skal sikkerhetsgraderes. Fremgangsmåten dekker ikke vurderinger av om informasjonen er skjermingsverdig ugradert.