Uønskede hendelser skal håndteres for å begrense skade, sikre gjenoppretning og hindre gjentagelse. Uønskede hendelser kan innebære alvorlige sikkerhetsutfordringer, men er også et viktig grunnlag for virksomhetens kontinuerlige forbedring av eget forebyggende sikkerhetsarbeid. Håndtering av uønskede hendelser er en del av virksomhetens oppfølging av det forebyggende sikkerhetsarbeidet, og således også av virksomhetens styringssystem for sikkerhet.

Håndtering av uønskede hendelser omfatter deteksjon, varsling, iverksetting av umiddelbare tiltak, etablering av varige tiltak, evaluering av håndteringen og dokumentering