Sikkerhetsloven og forskrift om kryptosikkerhet har bestemmelser knyttet til håndtering av uønskede hendelser som berører kryptomateriell. Tilsvarende gjelder ved håndtering av uønskede hendelser i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser.