Kravet i virksomhetsikkerhetsforskriften § 9 om evaluering forebyggende sikkerhetsarbeid, innebærer at virksomheten må forsikre seg om at tiltak for grunnsikring og påbygging er etablert og fungerer etter hensikten. Dette innebærer at håndteringen av uønskede hendelser må omfattes av slike undersøkelser. Undersøkelsene kan eksempelvis gjennomføres som del av en intern sikkerhetsrevisjon.

Kravet i virksomhetsikkerhetsforskriften § 10 om årlig helhetlig gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet i innebærer at også håndtering av uønskede hendelser må omfattes av slike gjennomganger.