Håndtering av uønskede hendelser omfatter også etablering av varige tiltak for å hindre gjentagelse av den uønskede hendelsen. Varige tiltak etableres som grunnsikringstiltak for å oppnå forsvarlig sikkerhetsnivå i normaltilstanden, og som påbygningstiltak forberedt for etablering ved endringer i risiko. Etablering av varige tiltak forutsetter analyse av underliggende årsak til hendelser inkludert undersøkelser av om tilsvarende hendelser har inntruffet tidligere eller andre steder.

Tiltak for grunnsikring og påbygging velges med grunnlag i risikovurdering, jf. virksomhetsikkerhetsforskriften § 13 og etableres i henhold til virksomhetsikkerhetsforskriften § 14 og i samsvar med prinsipper ved valg og utforming av sikkerhetstiltak som angitt i virksomhetsikkerhetsforskriften § 15.

Eksempler på aktuelle tiltak kan være forsterket fysisk eller logisk grunnsikring, økt frekvens av oppdateringer og sikkerhetskopier, kompetanse- og holdningsbyggende tiltak, revisjon av interne rutiner og instrukser, endring eller tilbakekalling av autorisasjon.