Denne veilederen omhandler i stor grad de teknologiske (fysiske og elektroniske) sikkerhetstiltakene. Veilederen omhandler ikke logiske sikkerhetstiltak. Videre vil veilederen i noen grad også berøre de menneskelige og organisatoriske tiltakene som er avgjørende for at de fysiske og elektroniske sikkerhetstiltakene skal virke etter sin hensikt.

Bestemmelsene i sikkerhetsloven og dens forskrifter vil være et minimumskrav for valg av sikkerhetstiltak mot sikkerhetstruende virksomhet, men i tillegg vil det være andre sektorregelverk som også må tas hensyn til. Denne veilederen vil ikke omfatte særtilpasninger til andre lovverk om hvordan sikkerhetstiltak skal implementeres.

Naturskader blir ikke trukket fram som en selvstendig risikofaktor i veilederen, men må håndteres på lik linje med terror og sabotasje med et tilsvarende skadepotensiale.

Veilederen vil ikke gi virksomhetene konkrete løsningsforslag på etablering av fysiske sikkerhetstiltak. De skjermingsverdige objektenes art, omfang og verdi vil være svært ulike og sikkerhetstiltakene må tilpasses det enkelte objekts særegenheter.