§ 40. Beskyttet sone


En beskyttet sone skal ha en fysisk avgrensing der sikkerhetstruende virksomhet skal kunne oppdages.


I en beskyttet sone skal dokumenter og lagringsmedier med informasjon som er gradert KONFIDENSIELT eller høyere lagres i en oppbevaringsenhet godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, eller være under stedlig vakthold.


Personer som skal gis permanent adgang til beskyttet sone skal være sikkerhetsklarert for KONFIDENSIELT. Dersom andre personer skal gis adgang, skal adgangen registreres og personene skal følges av personell med permanent adgang.


Det skal være kontroll med adgangen til en beskyttet sone, og det skal være synlig hvem som har permanent adgang dit.

Beskyttet sone forstås som en sone hvor det behandles eller oppbevares sikkerhetsgradert informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere, eller hvor det oppbevares sikkerhetsgradert informasjonssystem godkjent for sikkerhetsgradsnivå KONFIDENSIELT eller høyere.

Eksempel på beskyttet sone kan være kontorlokaler der personell har gradert PC eller på annen måte behandler gradert informasjon.

Sonen skal være adskilt fra kontrollert sone med fysiske barrierer og det skal være kontroll med adgangen til sonen. Valg av sikkerhetstiltak må sees i sammenheng med sikkerhetstiltakene i kontrollert sone, og behovet for beskyttelse av en eventuell sperret sone innenfor beskyttet sone.

Oppbevares informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere i sonen, skal dette gjøres i godkjent oppbevaringsenhet eller være under stedlig vakthold.

Personer som har behov for permanent adgang til sonen skal være sikkerhetsklarert for KONFIDENSIELT. 

Det skal være synlig hvem som har adgang til sonen, og det skal være enkelt å kontrollere om personer som befinner seg innenfor sonen har gyldig adgang eller ikke. Dette kan gjøres ved å ha plikt om bæring av synlige adgangskort som viser hvor personen har adgang. Videre må det være tilgjengelig lister med oversikt over personer med permanent adgang samt besøkende med midlertidig adgang. Ikke klarerte personer skal følges av personell med permanent adgang til sonen.