Veileder-fysisk-sikkerhet

Klikk på figuren for større versjon.

I figuren over forutsettes det at virksomhetens skjermingsverdige verdier er identifisert og analysert i en risikovurdering.

Sikkerhetstruende virksomhet er tilsiktede handlinger som direkte eller indirekte kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser. Eksempel på sikkerhetstiltak mot sikkerhetstruende virksomhet er plassert under de identifiserte sårbarhetene. Figuren over fokuserer i stor grad på de fysiske og elektroniske sikkerhetstiltakene, men for at de skal kunne virke etter sin hensikt så må de menneskelige og organisatoriske sikkerhetstiltakene understøtte disse.

Sikkerhetstiltakene vil kunne fungere mot flere av de identifiserte sårbarhetene, men er i figuren plassert der de synes å ha best effekt.

Ved å planlegge sikkerhetstiltakene i en tidlig fase, når det eksempelvis skal etableres et nytt objekt eller funksjon, vil man ha større forutsetninger for å kunne benytte seg av den fysiske og geografiske plasseringen av verdien for å få ned konstadene på sikkerhetstiltakene, og i tillegg øke sikkerheten.

De beige pilene indikerer virksomhetens plikt til å regelmessig verifisere og teste at sikkerhetstilkatene fortsatt beskytter i henhold til virksomhetens vedtatte sikkerhetsmål.