Målgruppen for veilederen er alle virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven.