Dette kapittelet veileder til aktuelle bestemmelser i virksomhetsikkerhetsforskriften. Krav i virksomhetsikkerhetsforskriften må sees i sammenheng med krav i sikkerhetsloven.

Kapittel 3 (§§ 12-21) er generelle krav til beskyttelse av alle skjermingsverdige verdier, og kan sees på som et minimumskrav for beskyttelse av alle skjermingsverdige verdier. Kapittel 4 (§§ 22 -27) er krav til håndtering og beskyttelse av skjermingsverdig informasjon. Kapittel 6 (§§ 34-48) er ytterligere krav til beskyttelse av informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere. Kapittel 9 (§§ 58-60) er krav til beskyttelse av skjermingsverdige objekter og infrastruktur.