§ 17 Sertifisering av produkter og tjenester


Kravene til en evaluering etter § 16 kan oppfylles gjennom en sertifisering gitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet eller et akkreditert sertifiseringsorgan utpekt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.


Akkreditering av laboratorier og sertifiseringsorganer skal skje etter ISO- og IEC-standarder.

NSM fastsetter krav til virksomheter som utfører sertifisering og evaluering av produkter og tjenester.