Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en arena for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digital sikkerhet. Senteret omfatter partnere fra næringsliv, akademia, forsvar og offentlig sektor som bidrar aktivt inn i et gjensidig samarbeid for et mer robust digitalt Norge.

NCSC er også ansvarlig for NSMs kvalitetsordning for hendelseshåndtering, som i dag består av åtte virksomheter som tilfredsstiller NSMs krav. I tillegg til å ha den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale dataangrep i Norge, drifter NCSC det nasjonale varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI). NCSC bistår også politikere utsatt for hacking og falske profiler på sosiale medier med sin sosiale medier-beredskapsordning.