NCSC er knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon og hendelseshåndtering. Senteret bygger videre på regjeringens fastsatte rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.