I januar 2013 ble et gassanlegg i In Amenas, Algerie utsatt for et terrorangrep og gisselaksjon. Equinor (da Statoil) hadde 17 ansatte ved anlegget, og fem omkom i aksjonen.

I årene etter In Amenas-angrepet har Equinor jobbet målbevisst med å bedre sikkerheten i selskapet, med økt fokus på "security"-aspektet. Erfaringene med dette arbeidet, og å bygge en robust sikkerhetskultur i hele organisasjonen, hører vi mer om i dette innlegget.