I en verden som blir mer og mer digitalisert er det lett å tro at datamaskiner tar over og at menneskene blir mindre viktige. Samtidig kjøper vi stadig flere tjenester for å sikre verdiene våre. Bak alle disse tjenestene er det mennesker. Mennesker er i høyeste grad en faktor i digitalisering, de har bare fått andre oppgaver og får en tilgang til verdiene våre på en ny måte. Mennesket, som yter disse tjenestene, er også en verdikjede i seg selv.