Nasjonalt cybersikkerhetssenter håndterer årlig en rekke hendelser mot norske virksomheter. Det sendes også ut en lang rekke varsler om kjente sårbarheter og tiltak for å lukke disse. 

Erfaringene fra det siste året er at antall hendelser er økende, de er ofte mer sofistikerte og komplekse, og kan gjøre stor skade for virksomhetene som rammes. Mange hendelser er offentlig kjent, og i dette innlegget fokuseres det på hva som skjer når en hendelse oppstår, og hvordan den håndteres.