De siste årene har flere saker om innsidere nådd offentligheten. Både NSM og PST er bekymret for at det er en naiv tilnærming til utfordringen hos sektorer og virksomheter. 

Innsidere kan drives av flere, og ofte sammenfallende motivasjonsfaktorer. Men hvordan kan vi forebygge innsidere i virksomheter? Og hvordan er det mulig å avdekke dem?