Innlegget handler om verdikjeder i leverandørforhold, hvilke sårbarheter dette kan føre til, og hvordan sårbarhetene kan reduseres.