Globalisering, vekst i finansmarkedenes betydning, digitalisering og fremvoksende økonomiers økte tyngde i verdensøkonomien tilbyr norsk økonomi nye muligheter, men også en rekke nye sikkerhetsmessige utfordringer. En demokratisk og liberal holdning til flyt av varer, tjenester, teknologi og investeringer blir utfordret av fremmede staters bruk av økonomiske virkemidler for å oppnå utenrikspolitiske, strategiske mål, som økt innflytelse og tvangsmuligheter eller innpass til å bedrive etterretnings-, cyber- eller påvirkningsoperasjoner. Forskere fra FFI møter NSMs leder av enhet for analyse og håndtering økonomiske virkemidler til samtale om sikkerhetsutfordringene fra økonomisk statshåndverk – staters repertoar av økonomiske virkemidler.

Se samtalen her (lenke til YouTube).