Andreas Skjøld-Lorange er fagdirektør i kommunikasjonsenheten i NSM. Han har jobbet med kommunikasjon i 13 år i Justis- og beredskapsdepartementet.