Falske videoer og lydklipp har gjort oss mer oppmerksomme på desinformasjon. Kunstig intelligens revolusjonerer mulighetsrommet for trusselaktører, men påvirkning handler om langt mer enn «fake news». Hvordan er Norge blitt forsøkt påvirket? Hvordan skal vi forebygge mot langsiktig påvirkning?