Avhengigheter og lange verdikjeder er begreper som ofte brukes i sammenheng med forebyggende sikkerhet. Men hva betyr det egentlig? Hvis alt henger sammen med alt, hvordan forstå og håndtere nettopp disse verdikjedene?