Bedre forståelse av digitale verdikjeder og særlig risikohåndtering for digitale leverandørkjeder ble viktige utfordringer etter leverandørkjedeangrepet som rammet virksomheten det amerikanske selskapet Solarwinds i desember 2020. En viktig komponent i tiltak mot sårbarheter som ble identifisert etter denne hendelsen er bruk av digitale stykklister. Denne presentasjonen skal forklare formålet med digitale stykklister og hvordan dette tiltaket virker sammen med andre tiltak som skal redusere risiko knyttet til cybersikkerhet i leverandørkjeden.