Sikkerhetstruende økonomiske virkemidler må forhindres. Hvem kjøper opp virksomheter, eiendom eller kunnskap, og hvorfor? Er intensjonen bak alltid ren økonomisk vinning? Eller kan det være andre årsaker til et oppkjøp eller en finansiell transaksjon.

NSM og Økokrim møtes for å snakke om utfordringer i skjæringspunktet mellom fri økonomisk markedsliberalisme og muligheten for andre årsaker til finansielle transaksjoner. Stikkord er terrorfinansiering, hvitvasking, og trusler mot nasjonal sikkerhet i form av eierskap eller økonomisk kontroll og innflytelse. Spørsmålet er hva har vi å tape?