Program

Romoversikt: 14. mars 2024

 • Sal A
  Slik påvirkes vi i det skjulte
 • Sal B
  Fysisk sikkerhet: Beskytte, sikre og skjerme
 • Sal C
  Kritisk infrastruktur
 • Sal D
  Kryptologi
Tid
Sal A
Slik påvirkes vi i det skjulte
Sal B
Fysisk sikkerhet: Beskytte, sikre og skjerme
Sal C
Kritisk infrastruktur
Sal D
Kryptologi
09:00
Sal A

Mye mer enn fake news

kl. -
 • Andreas Skjøld-Lorange Fagdirektør, NSM
Sal B

Fysisk sikring, pentest og TSU

kl. -
 • Jørgen Botnan Seksjonssjef, NSM
 • Christopher McCabe Enhetsleder, NSM
Sal C

Kritisk infrastruktur på tvers av nordiske land

kl. -
 • Stig Rune Sellevåg Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Sal D

Praktiske private beregninger

kl. -
 • Martin Strand Seniorforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
09:10
Sal A

Langsiktig påvirkning - de begynner med barna

kl. -
 • Sølve Kuraas Karlsen Leder i Tenk
09:25
Sal A

Påvirkning i Sverige, fra myndighetsnivå til gaming

kl. -
 • Bjørn Palmertz Seniorrådgiver, Forskningsinstitutet för Psykologiskt Försvar, Lunds Universitet.
09:30
Sal C

Jammetest - i gråsonen mellom fysiske angrep og cyberangrep

kl. -
 • Nicolai Gerrard Senioringeniør, NKOM
Sal D

Hva er sidekanaler?

kl. -
 • Sigurd Jordal PhD student, Department of Cryptography, Simula UiB
10:00
Pause -
10:30
Sal A

Kina, strategitenking og relasjonell infrastruktur

kl. -
 • Line Marie Breistrand Forsker og doktorgradsstipendiat
Sal B

Implementering av sikkerhetstiltak i byggeprosjekter

kl. -
 • Espen Steen-Lengard Spesialrådgiver, Statsbygg
 • Marius Botten Prosjektleder, Statsbygg
Sal C

Skipsfartens betydning for nasjonal sikkerhet

kl. -
 • Tor Arne Berntsen Rådgiver, Norges Rederiforbund
Sal D

Postkvante algoritmer

kl. -
 • Kristian Gjøsteen Professor, Institutt for matematiske fag, NTNU
11:00
Sal A

Påvirkning: hvilke trender ser vi? Og hvordan endrer KI påvirkningstrusselen?

kl. -
 • Eskil Grendahl Sivertsen Spesialrådgiver, Cyber-Social Propaganda & Influence, FFI
Sal B

Hvordan kan vi sammen møte dronetrusselen?

kl. -
 • Nils Håheim-Saers Overingeniør, NORCE
Sal C

Sikre kompleks infrastruktur med avhengigheter til utlandet

kl. -
 • Anders Grønli Spesialrådgiver for sikkerhet og beredskap, Norges Bank
Sal D

Fremtidens signaturalgoritmer

kl. -
 • Morten Øygarden Postdoctoral Fellow, Department of Cryptography, Simula UiB / NSM
11:30
Pause -
12:30
Sal A

Eavesdropping in a hybrid world

kl. -
 • David, UK NACE Director, UK NACE
13:05
Sal A

Slik påvirkes Norge av ambisjoner i nord

kl. -
 • Andreas Skjøld-Lorange Fagdirektør, NSM
 • Marc Lanteigne Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø
 • Karen Anna Eggen Forsker, Institutt for forsvarsstudier
 • Kåre Dahl Martinsen Professor, Institutt for forsvarsstudier
13:40
Sal A

Finansielle transaksjoner, økonomi og sikkerhet

kl. -
 • Kristin Josefin Kolbeinstveit Wist Avdelingsdirektør, NSM
 • Lone Charlotte Pettersen Avdelingsdirektør, Økokrim
14:00
Pause -
14:30
Sal A

Cyberangrep: Hva skjedde, hvordan, hvorfor og hva var konsekvensene?

kl. -
 • Unni Anette Johnsrud Seksjonssjef, DSS
 • Mats Koteng Digital hendelsesleder, mnemonic
 • Martin Albert-Hoff Avdelingsdirektør, NSM
15:00
Sal A

Kunstig intelligens: Sikkerhet i bruk og løsning

kl. -
 • Sigrid Bratlie Seniorrådgiver, Senter for langsiktig politikk
 • Johanne Jensen Skeie Forsker, Institutt for forsvarsstudier
 • Geir Arild Engh-Hellesvik Avdelingsdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Wilfred Østgulen IKT-direktør, Nasjonalbiblioteket
15:30
Sal A

Takk for deltakelsen

kl. -
 • Lars Christian Aamodt Direktør, NSM