Nytt regjeringskvartal, et av de største norske byggeprosjektene noensinne vil gi sikre og gode arbeidsplasser til departementene, og et åpent og grønt byrom til innbyggerne.

Innlegget omhandler sikkerhetsarbeidet som er gjennomføres i prosjekt "Nytt regjeringskvartal", et stort og komplekst sikkerhetsprosjekt midt i Oslo sentrum. Prosjektet har gjort seg erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter som knytter seg til bygg, eiendom og anlegg.