Hvilke trender ser vi som kjører påvirkning nå? Hva ser vi i andre land? Hvordan endrer KI påvirkningstrusselen? Hvordan skal vi forholde oss til det når KI blir brukt til å illustrere noe som er sant? Hvordan tenker vi rundt dette i et stort valgår?