Kvantesikre kryptosystemer er basert på nye og relativt uprøvde matematiske antagelser. Kryptosystemene har også forskjellige egenskaper fra klassiske kryptosystemer. Vi forklarer hvor disse forskjellene kommer fra og hvordan man kan håndtere det. Som eksempel bruker vi kryptoarkitekturen i iMessage, en utbredt meldingstjeneste som nylig ble oppgradert til kvantesikker kryptografi.