I århundrer har norske skip seilt verdenshavene. Få bransjer kjenner så godt til utfordringene med en tilspisset geopolitisk situasjon. Hvilken rolle spiller skipsfarten for kritisk norsk infrastruktur og hva kan vi andre lære?